systemy dla produkcji tagged posts

maszyny w produkcji

Rola maszyn w przedsiębiorstwie

Dziś już chyba, żadna firma nie wyobraża sobie pracy bez maszyn. Od lat 60,70 XX wieku powoli zaczęły wypierać człowieka i dziś są podstawowym czynnikiem każdego przedsiębiorstwa. Oczywiście nie mam tu na myśli, że firmy nie potrzebują pracowników, bo tak nie jest i nigdy nie będzie. Pracownik powinien zawsze być wyżej w hierarchii niż maszyna, a jeśli tak nie jest to zarządzanie przedsiębiorstwem jest to zmiany.

Read More

Po co automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów biznesowych służy zwiększeniu produktywności firmy oraz jest podstawą solidnych wartości w budowaniu marki przedsiębiorstwa.

Read More