Blog o produkcji

Rola maszyn w przedsiębiorstwie

Dziś już chyba, żadna firma nie wyobraża sobie pracy bez maszyn. Od lat 60,70 XX wieku powoli zaczęły wypierać człowieka i dziś są podstawowym czynnikiem każdego przedsiębiorstwa. Oczywiście nie mam tu na myśli, że firmy nie potrzebują pracowników, bo tak nie jest i nigdy nie będzie. Pracownik powinien zawsze być wyżej w hierarchii niż maszyna,…

Read More

Po co automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów biznesowych służy zwiększeniu produktywności firmy oraz jest podstawą solidnych wartości w budowaniu marki przedsiębiorstwa. Słowem wstępnym w tym bardzo prostym zagadnieniu jest rozróżnienie przedsiębiorstw. Każdą firmę możemy zakwalifikować do jednej z trzech grup. Pierwsza to firmy, które swoje działania opierają o jeden schemat, bez ulepszania metod produkcji. Przedsiębiorstwa takie nie wykorzystują nowości technologicznych.…

Read More