rozwój przedsiębiorstwa tagged posts

automatyzacja w biznesie

Automatyzacja procesów w biznesie.

Wiele przedsiębiorstw automatyzację procesów upatruje w pewnej części oprogramowania. Podczas, gdy duża część oprogramowania ma bardzo ładne „ubranie” omija kluczowe narzędzia biznesowe. Biznesowa automatyzacja procesów to coś więcej niż część oprogramowania. Jeśli chcesz wdrożyć nowe oprogramowanie nie rozumiejąc do końca własnego biznesu, jedynie skomplikujesz sobie z tego faktu działanie przedsiębiorstwa.

Lepsze zrozumienie

Na początek musisz popatrzeć na firmę z prospektywny klienta i odpowiedzieć na pytanie „co sprawia, że klienci do nasz przychodzą?” To pytanie jest fundamentem dla każdego przedsiębiorcy. Odpowiedz na to pytanie jest kluczowe i prowadzi do odpowiednich wniosków...

Read More