Blog o produkcji

Produkcja to nic innego jak pewne czynności w określonym miejscu i czasie. Działania produkcyjne mają na celu wytwarzanie określonych dóbr, które przynoszą zyski producentowi i zaspokaja pewną grupę odbiorców.Produkcja to także proces wydobywania surowców naturalnych, bądź przetwarzanie surowców lub materiałów (półproduktów) na wyroby gotowe. Z procesem produkcyjnym, czyli wytwarzania określonych dóbr ściśle wiąże się przedsiębiorstwo. Nie da się mówić o produkcji bez określonego miejsca, czyli przedsiębiorstwa, które poprzez określone procesy produkcyjne wytwarza się materiały.

W firmie produkcyjnej ma miejsce nagromadzenie się kilku czynników:

  • Pracownicy
  • Technika/technologia
  • Maszyny
  • Kapitał

To dzięki tym czynnikom możliwe jest stworzenie wcześniej zaplanowanego produktu. Każdy z tych czynników jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a więc tym samym do samej produkcji.

Motywem napędowym wytwarzania produktów jest klient. To od niego oczekiwań i upodobań wytwarzane są określone produkty – idealny przykład napędzania gospodarki.