Po co automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów biznesowych służy zwiększeniu produktywności firmy oraz jest podstawą solidnych wartości w budowaniu marki przedsiębiorstwa.

Słowem wstępnym w tym bardzo prostym zagadnieniu jest rozróżnienie przedsiębiorstw. Każdą firmę możemy zakwalifikować do jednej z trzech grup. Pierwsza to firmy, które swoje działania opierają o jeden schemat, bez ulepszania metod produkcji. Przedsiębiorstwa takie nie wykorzystują nowości technologicznych. Druga grupa firm to taka, która wprowadza elementy automatyzacji, lecz bez większego przekonania, firma taka jest również sceptycznie nastawiona na nowoczesne technologie i wdraża tylko te najistotniejsze. Ostatnia grupa, to przedsiębiorstwa, które są niejako nastawione na automatyzację procesów i rozwój technologiczny firmy.

automatyzacja produkcji W przypadku pierwszej grupy jako przykład możemy zobrazować wyłącznie niewielkie przedsiębiorstwa, które wytwarzają produkty na niewielką skalę i lokalny rynek. Przykładem takiego przedsiębiorstwa może być firma produkująca tablice korkowe. W związku z tym, iż całość realizowana jest bez jakiekolwiek systemu do zarządzania zasobami i procesami produkcji, surowce dostarczane są wyłącznie na potrzeby danej realizacji. W przypadku, gdy firma ma stałego odbiorcę można względnie zaplanować stałe dostawy. Dla takiej firmy duża ilość zamówień jest nie do przyjęcia, ponieważ łańcuch dostaw, stany magazynowe nie są w stanie ogarnąć dużej liczby zamówień. Sama produkcja jest bardzo prosta: firma otrzymuje wyłącznie dwa rodzaje półproduktów. Pierwszy to duże płyty pod tablicę, oraz ramki drewniane. Pracownik przycina płytę do określonych rozmiarów i przykleja do niej ramkę i ewentualnie umacnia gwoźdźmi.

automatyzacja procesówDruga grupa firm, które wykorzystują elementy automatyzacji nastawione są na większy rynek niż lokalny, w niektórych przypadkach nawet krajowy. Te przedsiębiorstwa w automatyzacji wykorzystują różnego rodzaje systemy informatyczne. Aby zobrazować takie firmy posłużę się przykładem firmy produkująca obuwie. W przypadku, gdzie elementów składowych na końcowy produktu jest więcej, dużym znaczeniem jest właściwe zarządzanie łańcuchem dostaw popartym systemem informatycznym do zarządzania. Dodatkowo jeśli firma realizuje kilka zamówień jednocześnie zwiększa się znacznie całej logistyki przedsiębiorstwa, w szczególności automatyczny stan magazynowy oraz automatyzacja zleceń  kończących się surowców. Firmy te jednak w procesie produkcji nie wykorzystują pełnego oprogramowania do wspomagania wszystkich procesów w przedsiębiorstwie. Dlatego inny system odpowiada za realizację produkcji, inny za logistykę a za dystrybucję nie ma w ogóle systemu. Problem pojawia się właśnie na linii pomiędzy poszczególnymi systemami w jednej firmie, bądź ich brak. Dodatkowo firmy takie nie są w stanie dokładnie zaplanować ile produktów muszą w ciągu doby aby wywiązać się z realizacją a także, żeby nie skończyć dwa tygodnie wcześniej.

Trzecia grupa firm jest zdecydowanie nastawiona na nowoczesne technologie, a co za tym idzie pełną automatyzację procesów. Firmy takie w swoich działaniach opierają się o zintegrowane systemy do zarządzania. W większości przypadków są to systemy ERP. Wszystkie procesy koordynowane są poprzez jeden spójny system informatyczny. Takie obszary są zintegrowane ze sobą:

  • logistyka,
  • produkcja,
  • sprzedaż,
  • systemy wcześniejszego ostrzegania
  • zasoby ludzkie
  • finanse

Firma ma  dostęp wszystkich informacji w czasie rzeczywistym, użytkownicy systemu mają informację o aktualnych realizacjach, procesach, stanach magazynowych, nowych zleceń, itp. Firmy poprzez jedną funkcjonalność jaką jest harmonogramowanie są w stanie dokładnie zaplanować ile sztuk należy dziennie wyprodukować, aby zrealizować zlecenie, bez przestoju i wcześniejszego skończenia zlecenia. Taka grupa przedsiębiorstw nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, które pozwolą na lepszą, szybszą oraz większą skalę zleceń. Automatyzacja procesów jest nieustannie udoskonalana.

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>