Blog o produkcji

IT w Polsce

Na przestrzeni ostatnich 20 lat zmieniło się praktycznie wszystko. Począwszy od samego oprogramowania, które możemy z pełną świadomością powiedzieć jest t dzisiaj kompletne. Znaczy to, że system obsługuje wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa, począwszy od produkcji, przez dystrybucję, marketing rachunkowość, aż po zarządzanie personelem.

Sama forma oprogramowania również jest zmieniona. Nie tylko architektura oraz proces wytwarzania, ale przede wszystkim różne formy oprogramowania.

System przeniósł się do chmury. A więc praktycznie każdy może wdrożyć własne oprogramowanie biznesowe bez żadnej infrastruktury sprzętowej. Usługowa forma jest bardzo popularna w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Zmiana myślenia

Innym istotnym elementem jest zmiana świadomości przedsiębiorców, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

O ile duże firmy są w pełni świadome i ich praca jest oparta na zintegrowanych systemach do zarządzania procesami o tyle w małych i średnich firmach taka świadomość już jest.

Przedsiębiorcy o tym wiedzą, znają korzyści płynące z wdrożenia chociażby systemów ERP, MRP, czy CRM. Obecnie wśród firm sektora małych i średnich jest wybór systemu ERP.

Małe i średnie firmy mają problem z doborem właściwego oprogramowania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa a także obszarami jego wsparcia. Z tego powodu wiele wdrożeń mimo iż jest zakończona pomyślnie nie spełnia oczekiwać firmy, lub nie w pełni wykorzystuje jego potencjał. Wiedza i świadomość to teraz kluczowe elementy którymi dostawcy oprogramowania muszą przekonać do siebie przedsiębiorców. Wiedza merytoryczna oraz rozumienie pracy przedsiębiorstwa to niewątpliwie przewaga konkurencyjna firm produkujących oprogramowanie biznesowe.