Blog o produkcji

Jak istotna jest wymiana danych

Zintegrowane systemy ERP, który jest jedynym programem zarządzającym wszystkie procesy ma za zadanie koordynować procesy produkcyjne, integruje się z innymi aplikacjami biznesowymi, oraz elektronicznie wymienia dane pomiędzy każdym modułem systemu ERP, aby dane z systemu dostępne były na bieżąco.To głównie dzięki dostępności pełnych i bieżących danych z wszystkich procesów biznesowych firmy decydują się na wdrożenie…

Read More

Po co automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów biznesowych służy zwiększeniu produktywności firmy oraz jest podstawą solidnych wartości w budowaniu marki przedsiębiorstwa. Słowem wstępnym w tym bardzo prostym zagadnieniu jest rozróżnienie przedsiębiorstw. Każdą firmę możemy zakwalifikować do jednej z trzech grup. Pierwsza to firmy, które swoje działania opierają o jeden schemat, bez ulepszania metod produkcji. Przedsiębiorstwa takie nie wykorzystują nowości technologicznych.…

Read More

Informatyka napędza produkcję

Coraz częściej w przedsiębiorstwach szefowie działów IT mają decydujący głos co do przyszłości przedsiębiorstwa.Trudno dzisiaj budować przyszłość firm bez innowacyjnych technologii. Przykłady wielu firma pokazują, że nawet małe i proste rozwiązania wykorzystujące technologie IT mogą być bardzo dobrymi rozwiązaniami i być innowacyjne. Budowanie jednak przedsiębiorstwa innowacyjnego wymaga zdecydowanie zmian w hierarchii firmy. Kierownicy działów IT…

Read More