Blog o produkcji

Rozwój systemów ERP w przedsiębiorstwach

System ERP, jest w obecnych czasach jednym z najczęściej stosowanych w funkcjonowaniu rozmaitych przedsiębiorstw i instytucji.Lecz dla nowych klientów, jacy zainteresowani są pozyskaniem tego systemu wyjątkowo ważne jest, jak długo trwa wdrożenie systemu erp. Jest to uzależnione od kilku czynników, które odnoszą się oczywiście do funkcjonowania poszczególnej firmy, jak też doświadczenia wykonawcy. Od sporej ilości…

Read More

Jak istotna jest wymiana danych

Zintegrowane systemy ERP, który jest jedynym programem zarządzającym wszystkie procesy ma za zadanie koordynować procesy produkcyjne, integruje się z innymi aplikacjami biznesowymi, oraz elektronicznie wymienia dane pomiędzy każdym modułem systemu ERP, aby dane z systemu dostępne były na bieżąco.To głównie dzięki dostępności pełnych i bieżących danych z wszystkich procesów biznesowych firmy decydują się na wdrożenie…

Read More

Po co automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów biznesowych służy zwiększeniu produktywności firmy oraz jest podstawą solidnych wartości w budowaniu marki przedsiębiorstwa. Słowem wstępnym w tym bardzo prostym zagadnieniu jest rozróżnienie przedsiębiorstw. Każdą firmę możemy zakwalifikować do jednej z trzech grup. Pierwsza to firmy, które swoje działania opierają o jeden schemat, bez ulepszania metod produkcji. Przedsiębiorstwa takie nie wykorzystują nowości technologicznych.…

Read More

Informatyka napędza produkcję

Coraz częściej w przedsiębiorstwach szefowie działów IT mają decydujący głos co do przyszłości przedsiębiorstwa.Trudno dzisiaj budować przyszłość firm bez innowacyjnych technologii. Przykłady wielu firma pokazują, że nawet małe i proste rozwiązania wykorzystujące technologie IT mogą być bardzo dobrymi rozwiązaniami i być innowacyjne. Budowanie jednak przedsiębiorstwa innowacyjnego wymaga zdecydowanie zmian w hierarchii firmy. Kierownicy działów IT…

Read More