Monthly Archives Styczeń 2014

automatyzacja w biznesie

Automatyzacja procesów w biznesie.

Wiele przedsiębiorstw automatyzację procesów upatruje w pewnej części oprogramowania. Podczas, gdy duża część oprogramowania ma bardzo ładne „ubranie” omija kluczowe narzędzia biznesowe. Biznesowa automatyzacja procesów to coś więcej niż część oprogramowania. Jeśli chcesz wdrożyć nowe oprogramowanie nie rozumiejąc do końca własnego biznesu, jedynie skomplikujesz sobie z tego faktu działanie przedsiębiorstwa.

Lepsze zrozumienie

Na początek musisz popatrzeć na firmę z prospektywny klienta i odpowiedzieć na pytanie „co sprawia, że klienci do nasz przychodzą?” To pytanie jest fundamentem dla każdego przedsiębiorcy. Odpowiedz na to pytanie jest kluczowe i prowadzi do odpowiednich wniosków...

Read More
nowoczesna produkcja

Nowoczesna produkcja

Produkcja jako ogół czynności zmierzających do wytworzenia różnorakich dóbr materialnych jest dla życia ludzi niezwykle ważna. Bez produkcji nie mielibyśmy dostępu do ogromu różnych przedmiotów, które wykorzystujemy każdego dnia. Tak istotna jej rola w życiu społeczeństw sprawia, że obecnie dąży się do jej stałego unowocześniania, udoskonalania, które sprawi, że każdy efekt produkcji będzie doskonalszy.

Read More