Systemy dla produkcji

Po co automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów biznesowych służy zwiększeniu produktywności firmy oraz jest podstawą solidnych wartości w budowaniu marki przedsiębiorstwa. Słowem wstępnym w tym bardzo prostym zagadnieniu jest rozróżnienie przedsiębiorstw. Każdą firmę możemy zakwalifikować do jednej z trzech grup. Pierwsza to firmy, które swoje działania opierają o jeden schemat, bez ulepszania metod produkcji. Przedsiębiorstwa takie nie wykorzystują nowości technologicznych.…

Read More